Fukutora | Keio Nakadoori Shoutengai

Keio Nakadoori Shoutengai

Fukutora

Fukutora

Address
5-23-16, Shiba, Minato-ku, Tokyo
Telephone
050-3552-2944
050-3552-2944

MAP

x