Mahjong Tamura | Keio Nakadoori Shoutengai

Keio Nakadoori Shoutengai

Language

Keio Nakadoori Shoutengai

Mahjong Tamura

Mahjong Tamura

Address
5-22-5, Shiba, Minato-ku, Tokyo
Telephone
03-3451-1515
03-3451-1515

MAP

x